Wie zijn wij

Alle activiteiten in het Atelier voor Aandacht worden georganiseerd vanuit de Stichting Aandachtsmeditatie Tilburg SATI. SATI is al meer dan 30 jaar actief in Tilburg als stichting ter bevordering van het beoefenen van vipassana meditatie in Tilburg. Vanaf 2021 zijn de activiteiten van SATI uitgebreid van alleen de groepsmeditatie op donderdagavond naar dagelijks begeleide (inloop)meditaties. Een nieuwe ruimte moest worden gezocht om deze uitbreiding mogelijk te maken. En dat werd het Atelier voor Aandacht. Een prachtige ruimte in het hart van de Tilburgse binnenstad, die door Karin Doms en Ad de Wolf kosteloos ter beschikking wordt gesteld voor het beoefenen van meditatie.

“Wij droomden er al enige tijd van om ons leven en werk op een nieuwe manier vorm te geven. Dichter bij huis. Dichter bij onszelf. Nog meer verbonden met de waarden die voor ons van belang zijn. Geworteld in onszelf en in de prachtige plek waar wij nu al ruim 25 jaar leven, in het hart van Tilburg.” Aldus Karin en Ad.

“Nu de vier kinderen ouder worden en langzaamaan hun eigen plek vinden, ontstaat er ruimte. Letterlijk en figuurlijk. Dat inspireerde ons om te starten vanuit leegte, een mooie ruimte die kan dienen als atelier om te ‘werken’ aan aandacht.” 

De focus op aandacht lag voor de hand. Karin en Ad zijn beiden zeer geïnspireerd door levensbeschouwelijke vraagstukken, (boeddhistische) filosofie, geschiedenis, kunst, letteren, milieu en natuur. Wij willen bijdragen aan een betere wereld, waar het draait om in verbinding zijn met ‘dit, hier, nu’, beleven van kwaliteit, aangaan van liefdevolle confrontatie, zien en voelen van ‘ echte’ waarden. 

En het mooie is: Karin en Ad staan niet alleen in dit initiatief, maar worden hierin ondersteund en uitgedaagd door een groep jonge mensen om ons heen.
De voorbereidingen voor het Atelier voor Aandacht kwamen onder de kerstboom tot stand met medewerking van onze lieve crew members:
– Tara de Wolf
– Ileen de Wolf
– Lauran de Wolf
– Dido de Wolf
– Jasper de Kroon
– Loes Oprinsen