8 maart 2023: thema-avond over sterven en de dood

Naar aanleiding van een verzoek uit onze cursusgroep is het idee ontstaan om een thema-avond te organiseren over de dood. Het boeddhisme biedt veel inspiratie en concrete handleidingen voor hoe we ons kunnen verhouden tot vergankelijkheid en dus ook tot onze eigen sterfelijkheid.

Op woensdag 8 maart 2023 willen we in het Atelier voor Aandacht stilstaan bij het thema ‘sterven’ vanuit een boeddhistisch perspectief. Dat doen we aan de hand van een korte film over het Tibetaans Dodenboek: een documentaire over stervensbegeleiding en over wat er kan gebeuren als je doodgaat. Daarnaast zal Karin Doms een dhammatalk houden over hoe boeddhistische inzichten een eigentijds perspectief kunnen bieden om ons te verhouden tot de dood en onze eigen sterfelijkheid. En als het past zullen we ook een begeleide meditatie verzorgen over de dood.

Leren omgaan met lijden is binnen het boeddhisme de centrale opgave van het menselijk bestaan. Lijden kan je zien als ongemak, onvolmaaktheid in allerlei vormen, onbevredigd verlangen, maar in sommige tijden is er ook grote pijn of angst. Centraal hierin is het ontwikkelen van een verdiept inzicht in de universele kenmerken van dit bestaan: vergankelijkheid (niets blijft hetzelfde, blijvende groei of eeuwige jeugd bestaan niet), onbevredigdheid (een permanent prettige toestand bestaat niet, ongemak of nieuw verlangen zal altijd opkomen) en oncontroleerbaarheid (er is geen ‘zelf’ dat dit proces kan sturen).

Lijden komt in het bijzonder naar voren in het proces van veroudering, ziekte en dood. De eigen pijn bij het sterven, het verdriet bij het afscheid nemen van dierbaren. Binnen het boeddhisme zijn vele inzichten beschikbaar en zijn vele rituelen ontwikkeld om met sterven om te gaan. De dood wordt niet gezien als een definitief eindpunt maar als een overgang.

Voor alle duidelijkheid: deze thema-avond hoeft helemaal geen sombere of zwaarmoedige bijeenkomst te worden. Integendeel! Echt verbonden durven zijn met onze sterfelijkheid betekent juist echt durven leven en de juiste keuzes durven maken. De kunst van het sterven is dan ook nauw verbonden met de kunst van het leven. Eigenlijk ‘sterven’ we ieder moment wanneer we loslaten wat geweest is en toelaten wat hierna komt.

De bijeenkomst is op 8 maart 2023.
We starten om 19.30 uur.
Locatie: Atelier voor Aandacht, Willem II straat 40 in Tilburg.

De thema-avond is bedoeld voor alle geïnteresseerden, jong en oud. Wel is het aantal plaatsen beperkt om het intieme karakter te behouden.
Aanmelden graag uiterlijk 5 maart via info@ateliervooraandacht.nl.
Een vrijwillige bijdrage in de vorm van dana (pay-wat-you-want) wordt op prijs gesteld.